TƯỢNG TỨ LINH GỖ XÀ CỪ

Loại gỗ: Xà cừ

Kích thước: 38 x 22 x 101 cm

Mã: 201.500.017

Mã: 201.500.017 Danh mục: