TƯỢNG ĐẠT MA ĐỨNG GỖ XÁ XỊ

Loại gỗ: Xá xị

Kích thước: 39 x 30 x 128 cm

Mã: 201.500.032 Danh mục: ,