TƯỢNG ĐẠT MA MÚA VÕ GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm lai

Kích thước: 62 x 20 x 43 cm

Mã: 201.600.080 Danh mục: ,