TƯỢNG ĐẠI BÀNG TUNG CÁNH GỖ HƯƠNG

Loại gỗ: Gỗ Hương

Kích thước: 150 x 110 x 218 cm

Mã: 201.100.009 Danh mục: ,