TƯỢNG BỒ TÁT ĐỨNG GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 56 x 19 x 50 cm

Mã: 201.600.081 Danh mục: ,