TƯỢNG TỨ LINH GỖ XÀ CỪ

Loại gỗ: Xà cừ

Kích thước: 45 x 20 x 100 cm

Mã: 201.500.019

Mã: 201.500.019 Danh mục: