TƯỢNG BỒ TÁT ĐỨNG GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 46 x 40 x 60 cm

Mã: 201.600.079 Danh mục: ,