TƯỢNG ĐẠI BÀNG TUNG CÁNH GỖ SAO

Loại gỗ: Gỗ sao

Kích thước: 128 x 95 x 203 cm

Mã: 201.100.010 Danh mục: ,