TƯỢNG ĐẠT MA GỖ XÁ XỊ

Loại gỗ: Xá xị

Kích thước: 37 x 31 x 78 cm

Mã: 201.600.074 Danh mục: ,