TƯỢNG ĐẠT MA GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm lai

Kích thước: 55 x 40 x 85 cm

Mã: 201.600.070 Danh mục: ,