TƯỢNG SONG LONG TRANH CHÂU GỖ NU

Loại gỗ: Nu

Kích thước: 95 x 102 x 125 cm

Mã: 201.100.007 Danh mục: ,