TƯỢNG PHẬT THÍCH CA GỖ XÁ XỊ

Loại gỗ: Xá xị

Kích thước: 27 x 27 x 66 cm

Mã: 201.500.055 Danh mục: ,