TƯỢNG QUAN CÔNG GỖ CẨM LAI

Tác phẩm: QUAN CÔNG MÚA VÕ

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 57 x 33 x 43 cm

Mã: 201.600.002

Mã: 201.600.002 Danh mục: