TƯỢNG QUAN CÔNG GỖ CẨM LAI

Tác phẩm: QUAN CÔNG MÚA VÕ

Loại gỗ: Cẩm Lai

Mã: A5-04 Danh mục: