GỖ LŨA CẨM LAI CHIM CÔNG

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 77 x 37 x 75 cm

Mã: 201.600.060

 

Mã: 201.600.060 Danh mục: