DI LẶC GỖ LŨA CẨM LAI

Tác phẩm: DI LẶC CƯỜI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 50 x 50 x 50 cm

Mã: 201.200.008

 

 

Mã: 201.200.008 Danh mục: