TƯỢNG CÁ HEO GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 85 x 75 x 154 cm

Mã: 201.100.011 Danh mục: ,