TƯỢNG TẾ CÔNG GỖ HƯƠNG

Loại gỗ: Gỗ hương

Kích thước: 79 x 28 x 87 cm

Mã: 201.600.087 Danh mục: ,