TƯỢNG DI LẶC GỖ HƯƠNG

Loại gỗ: Gỗ Hương

Kích thước: 100 x 90 x 110 cm

Mã: 201.000.022 Danh mục: ,