TƯỢNG DI LẶC GỖ ĐỎ

Tác phẩm: DI LẶC CƯỠI CÁ CHÉP

Loại gỗ: Đỏ

Kích thước: 60 x 60 x 62 cm

Mã: 201.500.031

Mã: 201.500.031 Danh mục: