TƯỢNG DI LẶC GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: DI LẶC VÀ GẬY NHƯ Ý

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 25 x 20 x 52 cm

Mã: 201.500.004

Mã: 201.500.004 Danh mục: