TƯỢNG DI LẶC GỖ CẨM LAI

Tác phẩm: DI LẶC DƯỚI GỐC TÙNG

Loại gỗ: Cẩm lai

Mã: 201.500.012 Danh mục: