TƯỢNG ĐẠT MA GỖ CẨM LAI MÚA VÕ

Loại gỗ: Cẩm lai

Kích thước: 40 x 37 x 76 cm

Mã: 201.600.086 Danh mục: ,