ĐẠI BÀNG TUNG CÁNH NU HƯƠNG

Loại gỗ: Nu hương

Kích thước: 41 x 35 x 54 cm

Mã: 201.600.044 Danh mục: ,