Tiên ông đá Thọ sơn

Chiều cao: 43 cm

Mã: DTS_35 Danh mục: ,