Lạc đà đá Thọ sơn

Chiều cao: 22 cm

Mã: DTS_20 Danh mục: ,