Rồng tranh châu đá Thọ sơn

Chiều cao: 40 cm

Mã: DTS_24 Danh mục: ,