Thầy bói xem voi đá Thọ sơn

Chiều cao: 29 cm

Mã: DTS_34 Danh mục: ,