Múa lân đá Thọ sơn

Chiều cao: 18 cm

Mã: DTS_02 Danh mục: ,