Ấn rồng đá Thọ sơn

Chiều cao: 23 cm

Mã: DTS_05 Danh mục: ,