Chim công đá Thọ sơn

Chiều cao: 36 cm

Mã: DTS_32 Danh mục: ,