Chùm lạc đá Thọ sơn

Chiều cao: 31 cm

Mã: DTS_16 Danh mục: ,