Di lặc đá Thọ sơn

Chiều cao: 18 cm

Mã: DTS_19 Danh mục: ,