Nấm Linh chi đá Thọ sơn

Chiều cao: 39 cm

Mã: DTS_22 Danh mục: ,