Đàm đạo đá Thọ sơn

Chiều cao: 42 cm

Mã: DTS_33 Danh mục: ,