La hán đá Thọ sơn

Chiều cao: 17 cm

Mã: DTS_18 Danh mục: ,