Sơn thủy hữu tình đá Thọ sơn

Chiều cao: 19 cm

Mã: DTS_03 Danh mục: ,