CHIM HẠC GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 70 x 55 x 88 cm

Mã: 201.600.033 Danh mục: ,