TƯỢNG CHIM GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 47 x 20 x 46 cm

Mã: 201.600.021 Danh mục: ,