Rồng phun châu đá Thọ sơn

Chiều cao: 22 cm

Mã: DTS_11 Danh mục: ,