TƯỢNG DI LẶC GỖ ĐỎ

Loại gỗ: Gõ đỏ

Kích thước: 76 x 48 x 70 cm

Mã: 201.600.012 Danh mục: ,