TƯỢNG DI LẶC GỖ NU

Loại gỗ: Gỗ Nu

Kích thước: 55 x 57 x 36 cm

Mã: 201.600.071 Danh mục: ,