TƯỢNG DI LẶC NGỒI GỖ XÁ XỊ

Loại gỗ: Xá xị

Kích thước: 46 x 35 x 50 cm

Mã: 201.500.059 Danh mục: ,