TƯỢNG DI LẶC NGỒI GÕ ĐỎ

Loại gỗ: Gõ đỏ

Kích thước: 90 x 57 x 50 cm

Mã: 201.600.035 Danh mục: ,