TƯỢNG DI LẶC ĐỘI VÀNG GỖ XÁ XỊ

Loại gỗ: Xá xị

Kích thước: 49 x 30 x 80 cm

Mã: 201.500.049 Danh mục: ,