TƯỢNG DI LẶC GỖ MUỒNG

Loại gỗ: Gỗ Muồng

Kích thước: 31 x 26 x 50 cm

Mã: 201.500.044 Danh mục: ,