Tùng hạc đá Thọ sơn

Chiều cao: 39 cm

Mã: DTS_23 Danh mục: ,