Bình hoa đá Thọ sơn

Chiều cao: 37 cm

Mã: DTS_14 Danh mục: ,