La hán đá Thọ sơn

Chiều cao: 23 cm

Mã: DTS_15 Danh mục: ,