Chim và hoa đá Thọ sơn

Chiều cao: 27 cm

Mã: DTS_21 Danh mục: ,