Bầy cá đá Thọ sơn

Chiều cao: 23 cm

Mã: DTS_13 Danh mục: ,